Digital experiences

Digitale oplossingen waar de gebruiker aan verslingerd is en die de organisatie toekomstbestendig maken.

Een nieuw publiek bereiken met een toekomstbestendig digitaal ecosysteem? We ontwikkelen award winning platforms, digitale services en apps die helpen om je organisatiedoelen te bereiken. Van strategie tot implementatie. In co-creatie, altijd toegankelijk en met de beste gebruikerservaring op elk touchpoint.

Man legt iets uit terwijl hij voor een whiteboard staat, strategie

Digitale strategie

Wil je werken aan je online profilering, meer conversies, of een nieuwe digitale service voor je doelgroep ontwikkelen? Voordat we gaan ontwerpen en bouwen, bepalen we eerst met elkaar welk probleem we gaan oplossen. In nauwe samenwerking met jou en je stakeholders. Wat zijn de ambities? Doelstellingen en kpi’s? En wie is de beoogde gebruiker? 

We ontwikkelen strategieën voor digitale platforms, maar kijken ook vanuit klantreizen en flows naar het volledige eco-systeem, eventueel met nieuwe services en bijbehorend business model. Afhankelijk van de uitdaging waar je als organisatie voor staat.

Platforms, apps, services

Op basis van de digitale strategie ontwikkelen we een creatief concept. We ontwerpen niet alleen hoe een website, app of service werkt, we vertalen je merk ook naar een visuele (digitale) ervaring. Idealiter pakken we dit op in een design sprint, waarbij we een week in co-creatie werken (intensief én erg leuk). Daarin wordt focus bepaald,het product ontworpen en wordt het prototype getest met eindgebruikers. 

graph showing the tech stack of Norday

Tech stack

Designers en developers zijn bij ons even belangrijk. Onze oplossingen werken technisch net zo goed als dat ze eruitzien. Techniek is namelijk de stille maar drijvende kracht achter een soepele gebruikerservaring van de bezoeker, én het team. We bouwen websites die je gemakkelijk kunt opschalen en met een super flexibel CMS zorgen we ervoor dat je alle tools hebt om je verhaal te vertellen.
We werken met een headless setup: de front-end, back-end, het CMS en de third party applicaties staan los van elkaar en werken slim samen. Op deze manier kunnen we een flexibel en schaalbaar platform ontwikkelen.

Zo werken we samen aan digital experiences

We hebben nu de mogelijkheid om nieuw publiek te verleiden om een concert te bezoeken. En dat zien we terug in de concertzaal. Vorig jaar was 49% van onze kaartkopers 45 of jonger!
Hiemke van den BoerManager Marketing & Sales Rotterdams Philharmonisch Orkest

Storytelling

Heb je hulp nodig bij je online profilering? Alle verhalen die een merk of organisatie vertelt (campagne, content, nieuws) tellen bij elkaar op. Wij helpen je met een scherp, samenhangend verhaal en kanaalstrategie, waarmee je de band met je doelgroep versterkt, of dit nu eindgebruikers, medewerkers of stakeholders zijn.

Ready to change things?

Een nieuwe samenwerking starten? Neem contact op met Geoffrey Jansen.

Geoffrey Jansen's Linkedin