Dé overheidssite voor betrouwbare informatie over chemische stoffen in consumentenproducten

  • Public services
  • Digital experiences
  • Innovation by design

Uitdaging

Europese regelgeving vereist een centraal punt met betrouwbare informatie over chemische stoffen in consumentenproducten. De uitdaging is het samenbrengen van publieke en private partijen, zoals producenten, consumentenorganisaties en de overheid omdat er vaak tegengestelde belangen bestaan. Norday heeft een platform ontwikkeld dat consumenten op een laagdrempelige en begrijpelijke manier koppelt aan waardevolle, betrouwbare informatie over chemische stoffen.

Resultaat

Met een co-creatie onderzoek hebben we eerst de gemeenschappelijke belangen van stakeholders in kaart gebracht. We hebben Human Centered Design, zoals het werken met focusgroepen en veldonderzoek, ingezet om te begrijpen hoe en wanneer consumenten de website gebruiken. Daaruit kwam het inzicht dat consumenten de website raadplegen na incidenten met chemische middelen. Dit soort gebruikersscenario’s zijn belangrijk voor het inrichten van de website. Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de website. Het garanderen van toegankelijkheid staat daarom bovenaan. Dit heeft geleid tot een WCAG 2.1 AA score A. Ook hebben we de SEO van de website aangepakt door de structuur en inhoud zo te ontwerpen dat deze optimaal is ingericht voor zoekmachines. Dit is cruciaal om gebruikers snel en effectief te helpen bij het vinden van antwoorden. Deze aanpak heeft vruchten afgeworpen. Minstens 50% van de gebruikers vindt de website via Google.

Wat we hebben gedaan

Toegankelijkheid, visuele identiteit, roadmap, service design, prototyping, development, SEO optimization

Impact

+25.000
wekelijkse bezoekers
20%
groei op jaarbasis

Awards

  • Toegankelijkheid | WCAG 2.1 AA Score A behaald
De Norday-werkwijze van prototypen, -kijken wat werkt-, en dat verbeteren, was de sleutel in dit proces. Met al deze partijen had het namelijk niet op een andere manier kunnen gaan.
Hester HendriksRIVM

Publiek en privaat bij elkaar brengen met focus op de eindgebruiker

Er bestond geen centraal punt met onafhankelijke en betrouwbare informatie over chemische stoffen in consumentenproducten. Best gek eigenlijk als je je bedenkt dat er in heel veel producten chemische stoffen zitten. Er is nieuwe Europese regelgeving waarin staat dat informatie over chemische stoffen in consumentenproducten voor alle Nederlanders beschikbaar moet zijn.

In opdracht van VeiligheidNL en RIVM, en met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W) is Norday met deze uitdagende vraag aan de slag gegaan. Met onze Service Design aanpak is een concept ontwikkeld waarin de (enigszins tegengestelde) belangen van producenten, consumentenorganisaties en overheid zijn samengebracht in een platform dat consumenten op een laagdrempelige en begrijpelijke manier koppelt aan waardevolle informatie.

Ik vind het belangrijk dat mensen snel en simpel toegang krijgen tot betrouwbare en actuele informatie over chemische stoffen in producten die zij regelmatig gebruiken, en dat zij daarover goed advies krijgen.
Bruno BruinsMinister voor Medische Zorg en Sport

Onze werkwijze

Om een project zo complex als deze tot een goed einde te brengen heeft Norday een speciale aanpak gestoeld op Service Design en Design Thinking principes. Beide technieken zijn ontstaan in de creatieve industrie en krijgen inmiddels steeds meer voet aan grond krijgt in mainstream boardrooms van McKinsey tot General Electric. In deze case nemen we je in vier stappen mee in dit proces.

1. Discover: wat is de echte vraag?

De opdracht was om een productdatabase te ontwikkelen met informatie over chemische stoffen. In fase 1 van ons proces onderzoeken we eerst of we wel het juiste probleem aan het oplossen zijn. Om daarachter te komen doen we onderzoek onder onze opdrachtgevers, eindgebruikers en andere stakeholders.

In dit geval deden we gebruikersonderzoek, expert reviews en bezochten we plekken waar chemische stoffen verkocht werden.

2. Define: kaders stellen onderzoek

In deze fase was het de opdracht om een website te ontwikkelen over chemische stoffen.

Low interest / high engagement
Na het gebruikersonderzoek onder consumenten en gesprekken met experts van de verfwinkel tot de directeur van een chemieconcern ontdekten we dat chemische stoffen typisch een low interest / high engagement onderwerp is. Je denkt er pas aan als er aanleiding toe is, maar dan wil je ook snel betrouwbare en onafhankelijke informatie.

Life events
Het zoeken naar chemische  stoffen hangt vaak samen met incidenten en gebeurtenissen zoals een ongeluk met een chemisch middel, zwangerschap of vakantie. Zo leerden we dat we geen app moesten gaan ontwikkelen maar eerder een makkelijk vindbare website.

3. Develop: prototypes maken en testen

Hier starten we (pas) met het creëren van het creatieve concept. Dat begint met een hele simpele website. Met een huisstijl die zowel betrouwbaarheid als menselijkheid uit straalt dus niet te corporate overkomt. Eerst maken we prototypes die we testen in een testomgeving, vervolgens zetten we een echt een website live die op kernfunctionaliteiten getest wordt door echte bezoekers.

4. Deliver: een makkelijk vindbaar platform met betrouwbare informatie

Het resultaat is een overzichtelijke website waar consumenten betrouwbare informatie vinden over chemische producten in en rond hun huis. Omdat we de website beschouwen als een dienst, is het geen statisch ding maar juist continu in ontwikkeling. Momenteel zijn we bezig met het optimaliseren van de inhoud en de vindbaarheid.

Norday is in staat om probleemoplossend te werken. In dit project was dit nodig om de belangen van de publieke en private partijen bij elkaar te brengen.
Ine BuuronVeiligheidNL

API

Er zit veel tijd en moeite van alle betrokken instanties in de content van Waarzitwatin. Daarom hebben we een API ontwikkeld zodat de content makkelijk kan worden gebruikt door derde partijen. Zo maximaliseren we de waarde en het bereik van de content.

Veel positieve reacties van serieuze partijen

Waarzitwatin werd al snel opgepikt door diverse media. Daaruit blijkt maar dat dit een belangrijk thema is in onze maatschappij. Men heeft behoefte aan betrouwbare en actuele informatie over chemische stoffen in producten die wij dagelijks gebruiken.

Norday viel direct op ten opzichte van hun concurrenten. Hun kennis en ervaring over databases in combinatie met de werkwijze ‘proberen-kijken wat werkt-dat verbeteren’. In dit proces met al deze partijen had het namelijk niet op een andere manier kunnen gaan. Verder is het design echt prachtig.
Hester HendriksRIVM

Handelingssnelheid en korte lijntjes

We helpen (semi-)publieke instellingen en corporates met het opstellen en uitvoeren van oplossingen voor strategische uitdagingen. Als de casus erom vraagt werken we daarin samen met een vast netwerk van experts. We zijn een team van strategen, designers, marketeers, techneuten en managers. Bekijk ook onze cases van Kandoor, een innovatietraject dat we creëerden voor een grote pensioenuitvoerder en krijg een indruk van het platform dat we maakten voor de Gemeente Amsterdam om ouders te helpen met de schoolkeuze van hun kinderen.

Ready to change things?

Jelmer Boomsma

Ook een strategie nodig die werkt? Neem contact op met Jelmer Boomsma

Jelmer Boomsma's Linkedin