Design thinking voor de transformatie van zorg

 • Healthcare
  Close up van de handen van een ouder persoon die een pen vasthoudt en iets opschrijft

  Uitdaging

  De zorg staat onder druk: de vraag naar zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgverleners afneemt. Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft (thuis-)zorg kan krijgen, moeten we de zorg radicaal anders gaan inrichten. Dit vraagt om een verandering van rol voor cliënten, mantelzorgers, professionals, specialisten en verzekeraars. Dat kan alleen als we samen een gedeeld beeld van de gewenste situatie vormen en aan de slag gaan met de zorghandelingen waar professionals van o.a. Thebe de grootste winst zien. Maar hoe ontwerpen en implementeren we nieuwe klantreizen vanuit al die perspectieven? 

  Resultaat

  We vergroten de kwaliteit van leven en verminderen de zorgvraag drastisch: in Midden-Brabant worden nu 120 zorguren per dag bespaard op oogdruppelen, en een half uur per cliënt per dag op steunkousen. In actieve co-creatie met zorgprofessionals vanuit de hele keten ontwikkelen we nieuwe klantreizen waarbij burgers zo zelfredzaam mogelijk zijn en zorgprofessionals hun tijd zo kwalitatief mogelijk inzetten. We ontwikkelen een toolbox met communicatie, instructiemateriaal en praktische handvatten voor de implementatie. Hiermee maakt de nieuwe klantreis voor de hele regio een vliegende start en is er snel concreet resultaat.

  Wat we hebben gedaan

  Future scoping, transformatiestrategie, service design, customer journeys, protoyping, conceptontwikkeling

  Impact

  120
  zorguren per dag bespaard
  Zelfregie
  bij cliënten vergroot
  4 vrouwen plakken post its tijdens een brainstorm
  Door met elkaar in gesprek te gaan, leerden we zoveel meer. Ik heb me verbaasd en werd verrast over hoe zaken nu lopen en wat er anders kan. Het onderwerp maakte de discussies concreet, maar gaf ook ruimte voor een breder gesprek.
  Deelnemende huisarts
  kaartje waarop staat: Hoe kunnen we de zelfredzaamheid van mensen met steunkousen vergroten

  Herontwerp met de keten

  In iedere sprint ontwerpen we de ‘blueprint’ voor een nieuwe situatie: wat als we per datum x geen thuiszorg meer inzetten voor handeling y. Wat moeten we dan inrichten qua processen, communicatie, toolkits, logistiek, financiering?

  Aan de hand van een ‘Hoe kunnen we…’ ontwerpen we vervolgens oplossingen om de veranderende rol van professionals, cliënten en het netwerk te ondersteunen. Dit doen we met de gehele keten: van huisartsen tot verzekeraars, van apothekers tot zorgprofessionals.

  Twee krantenkoppen uit het AD over de zorg en zelfredzaamheid

  Zelfredzaamheid sprint

  In een korte tijd van 1 of 2 weken doorlopen we 5 stappen om snel tot een gevalideerd prototype of oplossing te komen: we onderzoeken, schetsen oplossingen, maken keuzes, creëren een prototype en testen deze met de eindgebruiker.

  5 stappen om van een vraag tot een prototype te komen

  Levensreis als kapstok

  De levensreis (klantreis) is de kapstok van de sprints. We herontwerpen een deel van de reis. Wat als zorgprofessionals niet in beeld komen voor bepaalde taken? Wat is er dan nodig om mensen te ondersteunen in het zelf of met hun omgeving doen?

  Concepten & prototypes

  In de sprints werken we toe naar concepten en prototypes die de nieuwe reis ondersteunen. Dat kan communicatie zijn zoals instructievideo’s, of digitale tools als een keuzehulp voor zelfhulpmiddelen. Maar ook een gewenst toekomstbeeld zoals een samenzorgplein in het ziekenhuis of wijkhuis.

  Testen met mensen

  De meest kans – of invloedrijke concepten toetsen we met cliënten (van de toekomst). Dat is vaak een combinatie van een zelfhulpmiddel en verschillend instructiemateriaal.

  Ik wil dat best proberen, om het hiermee zelf te gaan doen. Lijkt me best handig. Ook om het personeel uit te sparen. Mag ik deze kaart dan houden? En de bril ook?
  Mevrouw Schipperen (86)over de oogdruppelbril

  Een toolbox om mee te starten

  Aan het eind van de sprint ligt er genoeg gevalideerd communicatiemateriaal om een toolbox te ontwikkelen. In een vervolgsprint maken we middelen voor professionals en voor cliënten (of burgers) waarmee zij zelf aan de slag kunnen.

  Ready to change things?

  Marlies de Gooijer

  Ook innovatie van zorg versnellen? Neem contact op met Marlies de Gooijer

  Marlies de Gooijer's Linkedin