Van beleid naar concrete impact

Samen ontwerpen we de digitale dienstverlening van morgen! Vanuit een gedeeld belang, inclusief en toekomstbestendig.

De wereld van burgers digitaliseert snel en de rol van publieke organisaties verschuift nog meer naar dienstverlener. Wij ontwerpen mensgerichte, effectieve oplossingen voor complexe vraagstukken.

Design thinking voor digitale services

Publieke organisaties staan voor uitdagingen bij het omzetten van beleid naar praktijk, vaak is er een kloof tussen de intentie van het beleid en zichtbare resultaten voor mensen. En juist daar zit de crux: bij mensen. Door middel van service design zetten we klantreizen centraal in de slag naar de praktijk. Van strategie en concept tot implementatie.

Norday bewijst dat het mogelijk is om stabiel en binnen budget een grote digitalisering te doen door klein te beginnen en stapsgewijs door te bouwen.
Alla Essabtibeleidsadviseur onderwijs, gemeente Amsterdam

Service blueprints voor implementatie van de ideale klantreis

We ontwikkelen in co-creatie concepten voor nieuwe websites en dienstverlening, waarbij we de gewenste ervaringen voor burgers op klantreizen mappen. Om van daaruit de randvoorwaarden voor de realisatie in kaart te brengen. Dit werken we uit tot een service blueprint voor de touchpoints aan de voorkant en de benodigde techniek, trainingen en  communicatie aan de ‘achterkant’ van de klantervaring. Zo bedenken we oplossingen voor burgers die binnen de organisatie goed uitvoerbaar zijn en die vanuit een multidisciplinair team zijn ontworpen.

Toegankelijk én aantrekkelijk

In designsprints ontwerpen we de webportals, websites en apps die we toetsen met de eindgebruikers. Het resultaat: digitale ervaringen die zowel zeer toegankelijk als aantrekkelijk zijn en daarmee mensen echt helpen en activeren. 

Onze public service cases

Ready to change things?

Xander Zuidgeest

Ook een strategie nodig die werkt? Neem contact op met Xander Zuidgeest

Xander Zuidgeest's Linkedin